จำหน่ายฟ้าทะลายโจร ต้นและใบแห้ง

228148.jpg
225777.jpg
228146.jpg