รับพิพม์หนังสือเเบบต่างๆ ไม่มีขั้นต่ำ

9.jpg
รับพิมพ์หนังสือ รับทำหนังสือ
รับพิมพ์หนังสือ รับทำหนังสือ

รับผลิต หนังสือ ขั้นต่ำ 1 เล่ม

 

Print  on  Demand Digital Printing .

พิมพ์จำนวนน้อย พิมพ์ไม่จำกัดจำนวน

ปกสันกาว

ปกสันห่วง

ขนาดเนื้อใน

ขนาด

พิมพ์ สี 

ขาวดำหน้าหลัง

A5

A4

ฺB5

หน้าละ 3 บ.

หน้าละ 6 บ.

หน้าละ 6 บ.

หน้าละ 0.29 บ.

หน้าละ 0.50 บ.

หน้าละ 0.50 บ.

***หากยังไม่ได้จัดไฟล์ สำหรับพิมพ์ จะมีค่าจัดหน้าหนังสือ 5-30 บ / หน้า***

ปก + เข้าเล่มไสกาว + เคลือบด้าน - เงา

ขนาด

A5

A4

ฺB5

ปกสี สี 

ราคา 25 บ.

ราคา 40 บ.

ราคา 40 บ.

ปกขาวดำ

ราคา 15 บ.

ราคา 25 บ.

ราคา 25 บ.

รายละเอียดพิมพ์ หนังสือ ตามโปรโฒชั่นนี้
เนื้อใน  มีกระดาษ 2 ชิ้น กระดาษ ปอน 70 แกรม กระดาษ กรีนรีด 70 แกรม

        ด้วยคุณสมบัตร ของผงหมึกแบบ High Chroma ที่ให้ขอบเขตค่าสีที่กว่ากว่า CMYK จึงทำให้ได้สีใกล้เคียงกับของจริง หรือ จากในกล่อถ่ายรูป โดยเฉพาะสีที่เป็นอุปสรรค์ในการพิมพ์อาทิเช่น สีม่วง สีชมพู สีฟ้า หรือสีเขียวอ่อน เป็นต้น ขอบเขตค่าสีที่กว้างกว่าเดิมนี่สามารถครอบคลุมถึงสี Pantone ทำให้ได้ชิ้นงานตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้ออกแบบมากขึ้น