top of page

สติกเกอร์ราคาพิเศษสำหรับลูกค้า

จังหวัด ชลบุรี

Sticker Pro

P White

Matte

สติกเกอร์ฉลากสีขาวด้าน

สติกเกอร์ผิวพลาสติก

คุณภาพ ดี ผิวด้าน

ให้สัมผัสที่ดูพรีเมี่ยม มีระดับ

ทำให้สินค้าดูแตกต่าง

และโดดเด่น

P White

Glossy

สติกเกอร์ฉลากสีขาวมัน

สติกเกอร์พลาสติก

คุณภาพดี ผิวมัน วาว

สีโดดเด่น ขอความชัด

กันน้ำ เหมาะกับทุกสินค้า

รับทำสติกเกอร์ด่วน

A White

Glossy

สติกเกอร์กระดาษ art สีขาวมัน

สติกเกอร์ราคาประหยัด

คุณภาพดี สีสันสดใส

ออกแบบได้หลากหลาย

มีบริการทำสติกเกอร์ด่วน

ส่งทั่วประเทศ

A White

Matte

สติกเกอร์กระดาษ art สีขาวด้าน

สติกเกอร์ราคาประหยัด

คุณภาพดี สีสันสดใส

ออกแบบได้หลากหลาย

มีบริการทำสติกเกอร์ด่วน

Ctystal Clear

Sticker

สติกเกอร์ พลาสติกใสอย่างดี

พิมพ์สีสดใส เหมาะกับฉาลากสินค้าที่ต้องการโชร์ เนื้อวัสดุ สินค้า หรือบรรจุภัณ 

มีบริการทำสติกเกอร์ด่วน

มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ

Frosted Clear

Sticker

สติกเกอร์พลาสติกใส ผิวฟ่า

ให้ความรู้สึก Premium 

เหมาะกับสินค้าที่เน้นความเรียบง่ายแต่หรูหรา แหลกใหม่

เช่นบรรจุภัณเครื่องสำอาง ธรรมชาติ

Gold Metallic

Sticker 

สติกเกอร์สีทอง มุก

เนื่อพลาสติกกันน้ำ

ด้วยสีทอกมุก

เพิ่มความรู้สึก Premium ให้กับตัว

สินค้านั้นๆ ว่าสินค้านี้เป็นเกรด

พรีเมี่ยม

Silver Metallic

Sticker 

สติกเกอร์พลาสติก มุกสีเงิน

เป็นสติกเกอรืกันน้ำ

ด้วยสีเงินให้ความรู้สึกทันสมัย

ทำให้สีพี่พิมพ์วาวขึ้น 

รู้สึกหรูหราขึ้น 

เหมาะกับการเพิ่มมูลค่าสินค้า

Pearl Metallic

Sticker 

สติกเกอร์พลาสติก มุกสีมุก

เป็นสติกเกอรืกันน้ำ

ด้วยสีเงินให้ความรู้สึกทันสมัย

ทำให้สีพี่พิมพ์วาวขึ้น 

รู้สึกหรูหราขึ้น สติกเกอ

เหมาะกับการเพิ่มมูลค่าสินค้า

Foil

Metallic

Sticker 

สติกเกอร์สีทอง

เป็นสติกเกอร์เนื้อกระดษษ

มักนำมาใช้ทำสติกเกอร์ สินค้า

ขนม bakery hand made

มีบริการออกแบบสติกเกอร์

Name

Sticker

สติกเกอร์รายชื่อ บุคคล

รับทำสติกอร์ ชื่อ

พร้อมบริการออกเเบบข้อความ

หรือใส่รูปของเจ้าของ