รับพิมพ์ กิฟวอยเชอร์ 

รับพิมพ์กิฟวอยเชอร์ ตามเเบบ และสามารถ runno ได้