top of page

Name card

Print and Design

นามบัตร ด่วน

รอรับได้

ภายใน 10 นาที

**พิพม์ 1 หน้า

*กระดาษโฟโต้

โปรโมชั่นนามบัตร

N001

S__36003842.jpg
S__36003845.jpg
S__36003843.jpg
S__36003844.jpg

แม่แบบนามบัตร

card_the print WIX-01.jpg

แม่แบบที่ 1

นามบัตร

card_the print 3-01.jpg
card_the print 3-02.jpg

แม่แบบที่ 2 
นามบัตร

card_the print 3-03.jpg
card_the print 3-04.jpg

แม่แบบที่ 3 นามบัตร

card_the print 3-05.jpg
card_the print 3-06.jpg

แม่แบบที่ 4 นามบัตร

card_the print 3-14.jpg
card_the print 3-13.jpg

แม่แบบที่ 5 

นามบัตร

card_the print 3-09.jpg
card_the print 3-10.jpg

แม่แบบที่ 6 

นามบัตร

card_the print 3-11.jpg
card_the print 3-12.jpg

แม่แบบที่ 7 

นามบัตร

card_the print 3-15.jpg
card_the print 3-16.jpg

แม่แบบที่ 8 
นามบัตร

card_the print 3-17.jpg
card_the print 3-18.jpg

แม่แบบที่ 9 

นามบัตร

card_the print 3-19.jpg
card_the print 3-20.jpg

        ด้วยคุณสมบัตร ของผงหมึกแบบ High Chroma ที่ให้ขอบเขตค่าสีที่กว่ากว่า CMYK จึงทำให้ได้สีใกล้เคียงกับของจริง หรือ จากในกล่อถ่ายรูป โดยเฉพาะสีที่เป็นอุปสรรค์ในการพิมพ์อาทิเช่น สีม่วง สีชมพู สีฟ้า หรือสีเขียวอ่อน เป็นต้น ขอบเขตค่าสีที่กว้างกว่าเดิมนี่สามารถครอบคลุมถึงสี Pantone ทำให้ได้ชิ้นงานตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้ออกแบบมากขึ้น

รับทำ

นามบัตร

แบบ POP UP

รับทำนามบัตร