Name card

Print and Design

นามบัตร ด่วน

รอรับได้

ภายใน 10 นาที

**พิพม์ 1 หน้า

*กระดาษโฟโต้

โปรโมชั่นนามบัตร

N001

S__36003842.jpg
S__36003845.jpg
S__36003843.jpg
S__36003844.jpg

แม่แบบนามบัตร

card_the print WIX-01.jpg

แม่แบบที่ 1

นามบัตร

card_the print 3-01.jpg
card_the print 3-02.jpg

แม่แบบที่ 2 
นามบัตร

card_the print 3-03.jpg
card_the print 3-04.jpg

แม่แบบที่ 3 นามบัตร

card_the print 3-05.jpg
card_the print 3-06.jpg

แม่แบบที่ 4 นามบัตร

card_the print 3-14.jpg
card_the print 3-13.jpg

แม่แบบที่ 5 

นามบัตร

card_the print 3-09.jpg
card_the print 3-10.jpg

แม่แบบที่ 6 

นามบัตร

card_the print 3-11.jpg
card_the print 3-12.jpg

แม่แบบที่ 7 

นามบัตร

card_the print 3-15.jpg
card_the print 3-16.jpg

แม่แบบที่ 8 
นามบัตร

card_the print 3-17.jpg
card_the print 3-18.jpg

แม่แบบที่ 9 

นามบัตร

card_the print 3-19.jpg
card_the print 3-20.jpg

        ด้วยคุณสมบัตร ของผงหมึกแบบ High Chroma ที่ให้ขอบเขตค่าสีที่กว่ากว่า CMYK จึงทำให้ได้สีใกล้เคียงกับของจริง หรือ จากในกล่อถ่ายรูป โดยเฉพาะสีที่เป็นอุปสรรค์ในการพิมพ์อาทิเช่น สีม่วง สีชมพู สีฟ้า หรือสีเขียวอ่อน เป็นต้น ขอบเขตค่าสีที่กว้างกว่าเดิมนี่สามารถครอบคลุมถึงสี Pantone ทำให้ได้ชิ้นงานตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้ออกแบบมากขึ้น

รับทำ

นามบัตร

แบบ POP UP

รับทำนามบัตร

Marshmallow Name card (กระดาษ มัชเมลโล่)

กระดาษเนื้อพิเศษ นำเข้าาจากต่างประเทศ ผิวเรียบเนียน น่าสัมผัส เนื้อละเอียด สีสด 

รู้สึกได้ถึงความมีระดับเมื่อได้รับนามบัตรนี้

เนื้อกระดาษ 250 gram สีขาว พิมพ์ 1 หน้า

100 ใบ ใบละ 6 บาท

200 ใบ ใบละ 4 บาท

500 ใบ ใบละ 3 บาท

1000 ใบ ใบละ 2.4 บาท

ใช้เวลาผลิต 1 ชั่วโมง ~ 3 วัน

PVC Name card (นามบัตรพลาสติก PVC)

พิมพ์นามบัตรพลาสติก PVC หน้าแข็งกันน้ำ 

พิมพ์ได้ 2 หน้า ไม่มจำนวนขันต่ำ 

ขนาดมาตราฐาน 8.5 x 5.4 cm มุมมน

เนื้อกระดาษ 700 gram สีขาว

10 ใบ ใบละ 120 บาท

50 ใบ ใบละ 70 บาท

100 ใบ ใบละ 50 บาท

500 ใบ ใบละ 20 บาท

ใช้เวลาผลิต 1 ชั่วโมง ~ 3 วัน

Transparent PVC Name card (นามบัตร ใส)

พิมพ์นามบัตรพลาสติกใส พิมพ์สีได้ 

เป็นพลาสติกันน้ำ เป็นนามบัตรโปร่งแสง

เนื้อกระดาษ 200 gram 

100 ใบ ใบละ ask บาท

200 ใบ ใบละ ask บาท

500 ใบ ใบละ ask บาท

1000 ใบ ใบละ ask บาท

ใช้เวลาผลิต 1 ชั่วโมง ~ 3 วัน

PVC Froze Name card (นามบัตรพลาสติก PVCแบบขุ่น)

พิมพ์นามบัตรพลาสติก PVC หน้าแข็งกันน้ำ

เป็นนามบัตรโปร่งแสง 

ผิวขุ่น สามารถพิมพ์ ได้ 2 หน้า 

ขนาดมาตราฐาน 9 x 5.4 cm

เนื้อกระดาษ 200 gram สีขาวขุ่น

100 ใบ ใบละ 9 บาท

200 ใบ ใบละ 8 บ