และมีทำสติกเกอร์ติดขวดเจลขวดสเปล

S__24641540.jpg
S__24641541.jpg

ขวดแบนกัก ขนาด 187 ML

 

ใบละ 20 บ 

03.png
01.png
02.png

จำหน่ายขวด - กล่องอาหาร

และ ถุงสำหรับใส่ขนม