จำหน่ายปลีกส่ง นำกล่อง 

ไม่มีจำนวนขั้นต่ำ มีบริการจัดส่งถึงที่