รับทำ จำหน่าย ปลีก ส่ง 

ไส้กรอก ประเภทต่างๆ

ไส้กรอกอีสาน

มีจำหน่ายไส้กอก ไม่ผ่าน QC ราคาถูก