สแตนดี้ ตัดเป็นรูปสินค้า

รับพิมพ์ป้ายสแตนดี้

มีรับทำมินิสแตนดี้

อคิลิก

โปร ช่วงนี้  ป้าย พีพีบอดร์ด ขนาด

a5 @40 บ

a4 @70 บ

a3 @100 บ

1854782.jpg
1885474.jpg

ตัวอย่างการใช้ standee ในที่ต่างๆ

39389891_10156905582493825_7399392695753
40587490_10156942373908825_6518398356773
39515365_10156905581563825_4603628586765
การใช้ป้าย standee บอกโปร
สแตนดี้ ขนาดใหญ่
38860180_10156885670793825_5894103488543
68958.jpg
รับทำมินิสแตนดี้

ทำมินิสแตนดี้

70527.jpg
messageImage_1612966486348.jpg
รับทำมินิสแตนดี้กระดาษ
สแตนดี้กระดาษ.jpg