top of page

รับพิมพ์ การ์ดงานบวช (ราคาเริ่มต้น 2.5 บ จำนวน 1000)

28575.jpg
28574.jpg
5.jpg

แบบ 1

7.jpg

แบบ 2

8.jpg

แบบ 3

6.jpg

แบบ 4

ราคาการ์ดงานบวช

100ใบ ใบละ 7 บ พิมพ์สี (ซอง + 1.5 บ)  (พิมพ์ชื่อ หน้าซอง +2 บ)

200ใบ ใบละ 6 บ พิมพ์สี (ซอง + 1.5 บ)  (พิมพ์ชื่อ หน้าซอง +2 บ)

500ใบ ใบละ 4 บ พิมพ์สี (ซอง + 1.5 บ)  (พิมพ์ชื่อ หน้าซอง +2 บ)

1,000ใบ ใบละ 3 บ พิมพ์สี (ซอง + 1 บ)  (พิมพ์ชื่อ หน้าซอง +1.5 บ)

bottom of page