top of page

จำหน่ายแม่เหล็กยาง

ใช้งานง่าย วางราบกับพื้นผิวได้ ติดและตัดง่าย ไม่เป็นสนิม น้ำหนักเบา เก็บง่าย คงทน

แม่เหล็ก ยาง สติ ก เกอร์

แม่เหล็ก ยาง เส้น

แบบหนา 0.5 มิล

20*30 ซม ไม่มีกาว 25

20*30 ซม มีกาว 30

30*60 ซม ไม่มีกาว 100

30*60 ซม มีกาว 120

แบบหนา 0.7 มิล

62*100 ซม ไม่มีกาว 350

62 * 1000 ซม ไม่มีกาว 3000

แบบหนา 1 มิล 

20 * 30 ซม ไม่มีกาว 50

40 * 60 ซม ไม่มีกาว 150

62*100 ซม ไม่มีกาว 450

62 * 1000 ซม ไม่มีกาว 4000

แบบหนา 0.7 มิล

ผิว white board

20*30 ซม ไม่มีกาว 70

40*60 ซม ไมมีกาว 250

62 * 100 ซม ไม่มีกาว 600

62*1000 ซม ไม่มีกาว 5500

 

แบบหนา 0.7 มิล

ผิว pvc

62*100 ซม ไม่มีกาว 400

แม่เหล็กติดรถยนต์

32906.jpg
73569.jpg
73568.jpg
bottom of page