top of page

จำหน่ายและรับพิพม์ สติกเกอร์ม้วน

1597163263183.jpg

จำหน่ายและรับพิพม์ สติกเกอร์ม้วน

สติกเกอร์ ขาวเงา KB 16

6-S-PRINTERS-THUMBNAIL2.jpg

สติกเกอร์ PVC ขาวแบบม้วน 

มีหน้ากว้าง / ยาว 50 เมตร

36 นิ้ว / 91.4 ซม 

50 นิ้ว / 127 ซม

60 นิ้ว / 152 ซม 

ตรม ละ 35 บาท 

สนใจขนาดดอื่นๆ หรือสอบถามราคาเพิ่มเิมได้

เหมาะสำหรับพิพม์เครื่อง eco solvent

สติกเกอร์ PVC ใส แบบม้วน 

มีหน้ากว้าง / ยาว 50 เมตร

42 นิ้ว / 107 ซม 

50 นิ้ว / 127 ซม

ตรม ละ 60 บาท

กระดาษ photo สำหรับเครื่อง eco

มีหน้ากว้าง / ยาว 30 เมตร

42 นิ้ว / 107 ซม 

50 นิ้ว / 127 ซม

ตรมละ 40 บาท 

เเผ่น เคลือบเย็น เงา/ด้าน

มีขนาด

36 นิ้ว / 91.4 ซม

42 นิ้ว / 107 ซม 

50 นิ้ว / 127 ซม

60 นิ้ว / 152 ซม 

และสามารถสั่งเป้นขนาดอืื่นๆ ได้

1597163280020.jpg
bottom of page