top of page
shutterstock_254415988.jpg

จำหน่ายปลีกส่ง เมล็ด ต้นอ่อน

ทานตะวันดำ นอก

ทานตะวันลาย

ผักบุ้งเรียวไผ่

โต้วเหมี่ยว

ข้าวสาลี ฝาง

เหรียง

ถั่วเขียว

กระเจี๊ยบแดง

ไควาแระ

ถั่วลิสงกะเทาะ

อัลฟาฟ่า

เรดิชหัวแดง

ไมโครกลีนเรดิชม่วง

ไมโครกลีน เรดคับบี้

กิโลละ

กิโลละ

กิโลละ

กิโลละ

กิโลละ

กิโลละ

กิโลละ

กิโลละ

กิโลละ

กิโลละ

100 กรัม

10 กรัม

10 กรัม

10 กรัม

100

90

130

100

120

150

65

100

280

195

200

80

80

80

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

bottom of page