top of page
รับพิมพ์ซองตะเกียบ ซองตะเกียบไม้

มีบริการพิมพ์ซองตะเกียบด่วน

50 ซองก็รับพิมพ์ นะครับ  :D

ขนาด มาตราฐาน 21 x 3.5 cm

หาก จำนวนน้อย มีรับพิมพ์เป็น a3

พิมพ์สี และทางลูกค้านำไปตัด

+ ปะกาวเอง a3 ละ 20 บ

ขั้นต่ำ 15 ใบ a3 

1 a3 ทำได้ 8 ซอง 

จะมีค่าเลเเบบ เริ่มต้น +50 บ

Art_Nipagadent_OK.jpg
รับพิมพ์ซองตะเกียบ ซองตะเกียบไม้
รับพิมพ์ซองตะเกียบ ซองตะเกียบไม้
รับพิมพ์ซองตะเกียบ ซองตะเกียบไม้
รับพิมพ์ซองตะเกียบ ซองตะเกียบไม้
รับพิมพ์ซองตะเกียบ ซองตะเกียบไม้
รับพิมพ์ซองตะเกียบ ซองตะเกียบไม้
S__48578672.jpg
S__48578653.jpg
bottom of page