top of page

รับผลิตหนังสือรุ่น
ราคาเริ่มต้น 200 บ

download.jfif
metapth41274_m_web-01830180.jpg
19fcp991rmc0epng.webp

สเปคยอดนิยม
1. หนังสือรุ่น 4 สีจัดเต็ม
- ปกแข็ง สีทั้งเล่ม 
- ขนาด a4
- ปกจัวปัง
- พิมพ์ 4 สี
- กระดาษ art 130 แกรม
- 200 หน้า
- เข้าเล่มเย็บกี่ ด้วยเชือกเเข็งแรง
จำนวน 100 เล่มละ 750 บาท
***หากมีสเปคอื่นๆ จำนวนหน้าน้อยลงปรึกษาได้***

2. หนังสือรุ่น มินิ เหมาะสำหรับที่ละลึก โครงการขนาดเล็ก
- ขนาด a5
- ปก 270 เเกรม เคลือบ a4 
- 50 หน้า
- เนื้อใน กระดาษ art 130 แกรม พิมพ์ 4 สี
- เข้าเล่มสันลวด 
จำนวน 100 เล่มละ 130 บาท
รวมเป็นยอด 13,000 บาท
***หากมีสเปคอื่นๆ จำนวนหน้าน้อยลงปรึกษาได้***

3. หนังสือรุ่น เล่มใหญ่ ราคาเบา
- ขนาด a4
- กระดาษ art 270 แกรม เคลือบ
- ปก พิมพ์ 4 สี 
- กระดาษปอน 70 เเกรมพิพม์ขาวดำ 198 หน้า
-พิพม์ สี 2 หน้าแทรก
- รวม 200 หน้า
- เข้าเล่มเย็บกี่ ด้วยเชือกเเข็งแรง
จำนวน 100 เล่มละ 100 บาท
***หากมีสเปคอื่นๆ จำนวนหน้าน้อยลงปรึกษาได้***

bottom of page