top of page

รับพิมพ์ บัตรเชิญ การ์ดเชิญ (ราคาเริ่มต้น 2.5 บ จำนวน 1000)

28574.jpg
รับพิมพ์ การ์ดงานแต่ง แบบการ์ดงานแต่ง การ์ดงานแต่งราคาถูก
39087659_10156893470308825_7409897223686
8.jpg

แบบ 3

6.jpg

แบบ 4

ราคาการ์ดเชิญ

100ใบ ใบละ 7 บ พิมพ์สี (ซอง + 1.5 บ)  (พิมพ์ชื่อ หน้าซอง +2 บ)

200ใบ ใบละ 6 บ พิมพ์สี (ซอง + 1.5 บ)  (พิมพ์ชื่อ หน้าซอง +2 บ)

500ใบ ใบละ 4 บ พิมพ์สี (ซอง + 1.5 บ)  (พิมพ์ชื่อ หน้าซอง +2 บ)

1,000ใบ ใบละ 3 บ พิมพ์สี (ซอง + 1 บ)  (พิมพ์ชื่อ หน้าซอง +1.5 บ)

bottom of page