top of page

ร้านค้าให้เช่า ย่าน พระราม 2 - พุทธบูชา

และพระราม 4  6500 บาท/เดือน 

ให้เช่าพื้นที่ขายของ พระราม 2 พุทธบูชา
ให้เช่าพื้นที่ขายของ พระราม 2 พุทธบูชา
ให้เช่าพื้นที่ขายของ พระราม 2 พุทธบูชา
ให้เช่าพื้นที่ขายของ พระราม 2 พุทธบูชา
ให้เช่าพื้นที่ขายของ พระราม 2 พุทธบูชา
ให้เช่าพื้นที่ขายของ พระราม 2 พุทธบูชา
ให้เช่าพื้นที่ขายของ พระราม 2 พุทธบูชา
ให้เช่าพื้นที่ขายของ พระราม 2 พุทธบูชา
ให้เช่าพื้นที่ขายของ พระราม 2 พุทธบูชา
ให้เช่าพื้นที่ขายของ พระราม 2 พุทธบูชา
ให้เช่าพื้นที่ขายของ พระราม 2 พุทธบูชา

ค่าน้ำ 20 บาท / หน่วย

ค่าไฟ 10 บาท / หน่วย

 

 

พื้นที่ 

ถนนพุทธบูชา ปากซอย 17 

ขับจากถนนพระราม 2   5 นาที

เป็นถนนใหญ่ 4 เลน 

สามารถจอดรถหน้าตึก ได้

 

 

 

ร้านค้าข้างๆ ที่เปิดเเล้ว 

ร้านไปรษณี 

ร้านซักรีด เสื้อผ้า

 

 

นอกจากร้านค้าพระราม 2 ทางเรายังมีพื้นที่ให้เช่าอยู่ถนน พระราม 4 ติดถนนใหญ่ 

มีพนักงานบริษัทเดินเข้าออกเป็นประจำ 

และบริเวณใกล้เคียง มีร้านอาหารตามสั่งอยู่

 

สนใจภาพและรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาได้ที่เบอร์ 

080 462 6565

พื้นที่ร้านค้าให้เช่าเขตพระราม 4 จะเป็นภาพด้านล่างนี้ 20,000 บาท/เดือน

ให้เช่าพื้นที่ขายของ พระราม 4 ใกล้สีลม
ให้เช่าพื้นที่ขายของ พระราม 4 ใกล้สีลม
ให้เช่าพื้นที่ขายของ พระราม 4 ใกล้สีลม

จะอยู่ในซอย ข้างทางเข้าตึกชาญอิสระ

ให้เช่าพื้นที่ขายของ พระราม 4 ใกล้สีลม
bottom of page