top of page

Paper Tray

มีบริการพิมพ์ด่วน รับพิมพ์กระดาษรองจาน รับพิมพ์กระดาษรองแก้ว และซองตะเกียบด้วยนะครับ

รับพิมพ์ กระดาษรอง จาน ขนาด a4 - a3

ไม่มีจำนวนขั้นต่ำ งานได้ไว หากไฟล์พร้อม

สามารถรอรับงานได้ทันที

มีบริการออกเเบบ และบริการจัดส่งเเบบด่วนและเเบบขนส่งไปต่างจังหวัด

เนื้อกระดาษที่ใช้เป็นกระดาษปอนขาว 80g

50 ใบ ใบละ 20 บ

100 ใบ ใบละ 12 บ

200 ใบใบละ 10 บ

500 ใบ ใบละ 6 บ

1000 ใบ ใบละ 4 บ

2000 ใบใบละ 3.8 บ

หรือ ขนาด 27 * 34 ซม

กระดาษรองจาน art 80 แกรม พิมพ์ สี

100@12.40

200@11.00

300@10.50

500@9.00

1,000@5.00

2,000@3.00

3,000@2.65

5,000@1.80

10,000@1.27

20,000@1.15

30,000@1.10

50,000@1.00

100,000@1

500,000@0.9

1,000,000@0.8

5,000,000@0.79

10,000,000@0.78

โบชัวร์.jpg
bottom of page