top of page

รับพิมพ์โบชัวร์

bochour_superlife1.jpg
bochour_superlife.jpg
8.jpg

ราคาและขนาดโบชัวร์

4460.jpg

the print and promotion

11.jpg
S__4374592.png
S__36626438.png
S__36626437.png

        ด้วยคุณสมบัตร ของผงหมึกแบบ High Chroma ที่ให้ขอบเขตค่าสีที่กว่ากว่า CMYK จึงทำให้ได้สีใกล้เคียงกับของจริง หรือ จากในกล่อถ่ายรูป โดยเฉพาะสีที่เป็นอุปสรรค์ในการพิมพ์อาทิเช่น สีม่วง สีชมพู สีฟ้า หรือสีเขียวอ่อน เป็นต้น ขอบเขตค่าสีที่กว้างกว่าเดิมนี่สามารถครอบคลุมถึงสี Pantone ทำให้ พิมพ์ใบปลิว แผ่นพับโบชัวร์

ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

รับทำโบชัว

ที่เป็น

ใบปลิว

และคูปอง

bottom of page