top of page

รับทำการ์ดงานศพตามแบบ

ราคาการ์ดศพ

100ใบ ใบละ 7 บ พิมพ์สี (ซอง + 1.5 บ)  (พิมพ์ชื่อ หน้าซอง +2 บ)

200ใบ ใบละ 6 บ พิมพ์สี (ซอง + 1.5 บ)  (พิมพ์ชื่อ หน้าซอง +2 บ)

500ใบ ใบละ 4 บ พิมพ์สี (ซอง + 1.5 บ)  (พิมพ์ชื่อ หน้าซอง +2 บ)

1,000ใบ ใบละ 3 บ พิมพ์สี (ซอง + 1 บ)  (พิมพ์ชื่อ หน้าซอง +1.5 บ)

1.jpg
28500.jpg
2.jpg
3.jpg
28502.jpg
28492.jpg
bottom of page