top of page

รับ สแกน เอกสารขนาดใหญ่

แบบแปลน พิมพ์ เขียว กระดาษไข ความละเอียดสูง คมชัด ขนาดตั้งแต่ A2, A1, A0 เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่ หนังสือพิมพ์ แบบแปลน พิมพ์เขียว กระดาษไข ภาพขนาดใหญ่ ภาพวาด ฯลฯ ใช้เครื่องขนาดใหญ่ในการสแกน มีความคมชัด และมีความละเอียดสูง หน้ากว้างสูงสุด 36 นิ้ว หรือ 90 เซนติเมตร สามารถสแกนได้ทั้งแบบสี หรือ ขาว-ดำ จากต้นฉบับที่เป็นกระดาษ 

- บริการ สแกนแผนที่

- สแกน แปลนบ้าน

-รับ สแกน ภาพ ขนาด ใหญ่

มีบริการ scan เอกสารเร่งด่วน หากต้องการด่วน ดึกๆ ก็ติดต่อเรามาได้ 

สแกนเอกสารขนาดใหญ๋ สแกนเอกสาร a3 a0
รับสแกนขนาดใหญ่

ขนาดงาน สแกนเอกสาร

- สแตนเอกสาร ขนาด a3

- สแตนเอกสาร ขนาด a2

- สแตนเอกสาร ขนาด a1

- สแตนเอกสาร ขนาด a0

- สแตนเอกสาร ขนาด a4

วัสดุ สแกนเอกสารที่ทำได้

- กระดาษปอน 

- โปสเตอร์

- กระดาษไข 

- ภาพ ศิลปะ 

รับสแกน เอกสาร และรับพิมพ์ และถ่ายเอการ

รับสแกนเอกสารขนาดใหญ่
หัวเรื่อง 5
bottom of page