top of page

Scrap Paper

จำหน่ายกระดาษ ฝอย 

1000 g @ 25 Bath

แบบสีล้วน 1000g ละ 200 บ

จำหน่าย

กระดาษ

ฝอย

กระดาษฝอย กันกระแทก หลากสี ราคาถูก 

คละสี 

สามารถสั่งสีล้วนได้

กระดาษฝอย สีครีมล้วน

กระดาษหนา 80 แกรม เส้น กระดาษ กว้าง 4 มิล 

รูปด้านขวา เป็นปริมาณ กระดาษ 1 กิโลกรัม  ห่อละ 250 บ

1871281.jpg
1871283.jpg
1871287.jpg
93382.jpg
bottom of page