top of page

Scrap Paper

1 KG @ 25 Bath

จำหน่าย

กระดาษ

ฝอย

1 Kg 

@

25 B

กระดาษฝอย กันกระแทก หลากสี ราคาถูก (ไม่ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์) 
ขนาดเส้นหนา 4 มิล 
กิโลละ 25 บาทเท่านั้น มีขายทั้งปลีกและส่ง

GET IN TOUCH

We'd love to hear from you

Line ID : Amgnr

 081-642-4923

bottom of page