top of page
12257402.e151137aa122a9b3eab2734c58c36d36.17010910.jpg

#1 คอนโดพระราม 3 starview มือ 2 เพียง 10.5M
ขายพร้อมผู้เช่าชาว อังกฤษ 
เดือนละ 32,000 บาท ไม่รวมค่าไฟ


สนใจสอบถามรายละเอียด คุณ โบ :086 901 6996

bottom of page